Kompletna usluga legalizacije vaših objekata na jednom mestu

Informacije na:
063/ 320-380

Geodetski poslovi

 • Legalizacija objekata
 • Geodetski snimak
 • Elaborat geodetskih radova
 • Ucrtavanje objekata u katastar
 • Omedjavanje parcela
 • Deoba parcela
 • Gradjevinske dozvole

Arhitekta

 • Izvestaj o zatecenom stanju-legalizacija
 • Izrada idejnog projekta
 • Izrada glavnog projekata za dobijanje gradjevinske dozvole
 • Izrada projekta enterijera
 • Adaptacije i dogradnje gradjevinskih objekata
 • Konsultantskе uslugе